Бъди Информиран

Какво е цифровизация на ефира?

Цифровизация на ефира

Процесът на цифровизация представлява преминаването от аналогов ефирен телевизионен сигнал към цифров ефирен телевизионен сигнал. Преминаването се осъществява с изключване на аналоговите предаватели и замяната им с цифрови.

По-голям брой програми

Цифровата ефирна телевизия ще ви предложи достъп до разнообразие от тематични канали – филмови, детски, спортни и информационни, както и предаване на интерактивно съдържание което се налага от все по-голямото навлизане на продукти и взаимодействие с аудиторията. По-ефективното използване на радиочестотния спектър позволява на мястото на една аналогова телевизионна програма да приемате свободно няколко цифрови.

Мултимедийно съдържание по поръчка (VoD)

В бъдеще, цифровата телевизия ще предлага мултимедийно съдържание по поръчка (VoD) и други платени телевизионни услуги. Ще можете да избирате и да плащате само за отделни канали, предавания или само за един определен филм.

Цифровизация на ефирните телевизионни програми в България

Сайт на разяснителната кампания за цифровизацията на наземните телевизионни програми в България.

Този сайт е част от информационната кампания за въвеждането на наземно цифрово радиоразпръскване в България, която се провежда по поръчка на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в рамките на Плана за цифровизация.

Като част от кампанията, сайтът дава възможност на потребителите да задават въпроси и да получават отговори, свързани с преустановяването на аналоговото излъчване и въвеждането на цифровизацията. Всички информационни дейности в рамките на кампанията имат за цел да помогнат на хората да вземат информирано решение, когато избират източник на телевизионен и радио сигнал.

Как Работи

 При цифровизацията сигналът се кодира, което дава възможност в един аналогов ефирен телевизионен канал да се разпространяват няколко цифрови телевизионни програми.

Начинът на кодиране на сигнала определя броя на програмите, които могат да се излъчват и приемат за България кодирането е MPEG-4. Това означава, че в един телевизионен канал ще могат да се излъчват до осем телевизионни програми. Тези програми се събират в един пакет, който се нарича „мултиплекс”. Програмите, лицензирани по реда на Закона за радио и телевизия, се разпространяват въз основа надоговор между доставчика на линейната медийна услуга и предприятието, което притежава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения.

Digital Television

Check it out

Future of Digital Television

CHECK IT OUT

Global Technology Market

CHECK IT OUT

Медийни Публикации

Публикации в български медии относно прехода към цифрова ефирна телевизия

След старта на цифровизацията

“БНТ – Цифровизацията ще даде на зрителите високо качество на картината и възможност за алтернатива от кабелните и сателитните оператори. Това каза в предаването „Денят започва” председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков.”

Шест телевизии тръгват цифрово

“Вестник “Преса” – Шест телевизионни програми вече могат да се приемат и гледат с обикновена антена с цифрово качество , съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МИТС).”

Всеки седми плаща за повече канали

“Вестник „Труд” – Над 86% от хората не биха се отказали да плащат за кабелен или сателитен оператор, ако не могат да приемат безплатно каналите, които харесват. Това показва представително проучване на агенция “Медиана”, правено през юли м. г.”

Техническо предложение

По 105 души дневно питат за цифровата телевизия

“Вестник „Монитор” – Над 80 на сто от хората, които звънят, и сега ползват ефирна телевизия. За много от хората, които се обаждат, понятието “цифрова телевизия” е идентично със сателитната телевизия. ”

Телефонът за „цифровизацията” прегрял

www.news.bg – Средно по 105 телефонни обаждания постъпват всеки работен ден на националния информационен телефон, на който гражданите могат да задават въпроси за предстоящата цифровизация на телевизионния ефир. ”

Хиляди питат що е цифровизация

“Вестник „Труд” – Най-често задаваните въпроси са свързани с декодерите (set-top box за приемане на цифрова телевизия) – откъде могат да бъдат закупени и колко струват. ”

Практическо ръководство

Имате въпрос

Ние сме тук, за да Ви помогнем